Verlenging steunmaatregelen en meer tijd om schulden af te lossen

27 mei 2021

Het kabinet verlengt het coronasteunpakket in het derde kwartaal van 2021. Daarnaast komt er ook meer tijd voor bedrijven en ondernemers om belastingschulden af te lossen.

TVL en NOW

Het kabinet is van plan om de TVL en de NOW in het derde kwartaal door te trekken. Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, hebben bedrijven vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL. Aanvullend daarop gaat het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL naar € 1,2 miljoen voor het tweede kwartaal. In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021.

Lees verder op Taxence.