Eerste Kamer neemt Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen en Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden aan

26 mei 2021

De Eerste Kamer heeft op 25 mei ingestemd met twee coronawetsvoorstellen, het wetsvoorstel Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen, ook wel bekend als de testwet, en het wetsvoorstel Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden.

Met de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen (Kamerstukken I, 2020/21, 35 807, nr. C) worden de tijdelijke bepalingen in de bestrijding van covid-19 uitgebreid met de mogelijkheid om bij het treffen van maatregelen regels te kunnen stellen voor het tonen van een testbewijs waaruit blijkt of er op het moment van afname van de test een infectie was met het coronavirus. Met de quarantaineplicht (Kamerstukken I, 2020/21, 35 808, nr. A) wordt geregeld dat reizigers die in een aangewezen hoogrisicogebied zijn geweest en met eigen vervoer Nederland binnenkomen, ook verplicht kunnen worden bij die inreis een negatieve testuitslag te kunnen overleggen. Ten tweede voorziet dit voorstel in een algemene quarantaineplicht tot thuisquarantaine voor reizigers die uit een aangewezen hoogrisicogebied zijn gekomen.

Zorgen over inbreuk grondrechten

De Eerste Kamer maakte zich in het ruim dertien uur durende debat met de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onder meer zorgen over de inbreuk op grondrechten. Dat die inbreuk een jaar geleden is gemaakt kan de Kamer in de context van de situatie van toen begrijpen, maar inmiddels is de situatie dusdanig veranderd door de vaccinatiegraad en dalende besmettingscijfers, dat een aantal fracties de noodzaak voor de twee wetsvoorstellen ter discussie stelde.

Tweedeling in samenleving

Zowel met betrekking tot de testwet als de quarantaineplicht bleek een aantal fracties kritisch over het creëren van een tweedeling in de samenleving, bijvoorbeeld vanwege gebrekkige bereikbaarheid van testlocaties, en tussen mensen met een hoger inkomen die een boete voor het schenden van de quarantaineplicht wel kunnen en wíllen betalen en mensen met een lager inkomen die dit niet kunnen.

Bron: Eerste Kamer, 26 mei 2021

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

VNG: Wet toegangsbewijzen niet uitvoerbaar, 21 mei 2021

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers uit hoogrisicogebieden aan , 20 mei 2021

Tweede Kamer neemt Tijdelijke wet coronatestbewijzen aan , 18 mei 2021

Burgemeesters: communicatie over testplan moet beter , 7 mei 2021

Ad­vie­zen Afdeling advisering over wets­voor­stel­len die qua­ran­tai­ne­plicht en test­be­wij­zen in­tro­du­ce­ren , 20 april 2021

In april met testbewijzen naar dierentuinen, musea en sport , 9 april 2021

Wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers uit hoog-risicogebieden in consultatie , 9 maart 2021