CPB pleit voor steun aan levensvatbare bedrijven

26 mei 2021

In plaats van brede ondersteuning, moet het kabinet zich volgens het CPB richten op herstel bij levensvatbare bedrijven en zwakkere ondernemingen niet meer overeind houden.

Volgens Haagse bronnen worden de steunpakketten met drie maanden verlengd. Die tijd moet volgens Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, gebruikt worden om “na te denken en te werken aan een regeling voor daarna, die er dus echt anders uit zou moeten zien”. Het kwijtschelden van belastingschulden is een mogelijkheid. Dit moet wel gericht gebeuren bij bedrijven die levensvatbaar zijn. Want het komen en gaan van ondernemingen hoort volgens het planbureau bij een gezond bedrijfsleven.

Lees verder op Taxence.