NOW en TVL samen aanvragen? Let op!

25 mei 2021

Rvo waarschuwt ondernemers dat het tegelijk aanvragen van NOW en TVL gevolgen kan hebben voor het te ontvangen bedrag aan steun.

Heeft een onderneming TVL en NOW aangevraagd? Dan kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat deze geen recht meer heeft op de NOW. De TVL telt namelijk mee als omzet voor de NOW.

Lees verder op Taxence.