Tweede Kamer neemt wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers uit hoogrisicogebieden aan

20 mei 2021

De Tweede Kamer heeft op 11 mei het wetsvoorstel aangenomen dat een quarantaineplicht verplicht stelt voor reizigers die uit een hoogrisicogebied Nederland inreizen.

Negatieve testuitslag en algemene quarantaineplicht

Het wetsvoorstel (Kamerstukken I, 2020/21, 35 808, nr. A) bevat aanvullende maatregelen ten opzichte van de bestaande maatregelen die gelden voor reizigers uit aangewezen hoogrisicogebieden. Dit betreft een uitbreiding van hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid (Wpg). In dit tijdelijke hoofdstuk in de Wpg is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) gecodificeerd.

Allereerst wordt met het wetsvoorstel geregeld dat reizigers die in een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven en met eigen vervoer Nederland inreizen, ook verplicht kunnen worden bij inreis te beschikken over een negatieve testuitslag. Nu geldt dit alleen nog voor reizigers die gebruik maken van bedrijfsmatig personenvervoer. Ten tweede wordt met het wetsvoorstel voor Europees Nederland voorzien in een algemene quarantaineplicht tot thuisquarantaine voor reizigers die voor inreis in een aangewezen hoogrisicogebied hebben verbleven, en voor Caribisch Nederland in de mogelijkheid om zodanige plicht van toepassing te achten.

Dam om Nederland

Met deze twee voorgestelde maatregelen tezamen wordt een «dam» om Nederland gebouwd die de instroom en verspreiding van het virus als gevolg van reisbewegingen zoveel als mogelijk moet voorkomen zonder dat het (noodzakelijke) reisverkeer onevenredig wordt belemmerd.

De quarantaineplicht geldt alleen voor reizigers die afkomstig zijn uit of hebben verbleven in een aangewezen hoogrisicogebied. Dit zijn gebieden met een zeer hoge virusincidentie of gebieden waar zorgwekkende varianten van het virus rondgaan. Ook kan het hierbij gaan om landen waarvan onbekend is wat de epidemiologische situatie is vanwege onvoldoende testdata of sequencing data. De quarantaine mag op het eigen woonadres of een andere verblijfplaats naar keuze worden ondergaan.

Bronnen: Tweede Kamer, 11 mei 2021; Eerste kamer en Kamerstukken II, 2020/21, 35 808, nr. 3

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Ad­vie­zen Afdeling advisering over wets­voor­stel­len die qua­ran­tai­ne­plicht en test­be­wij­zen in­tro­du­ce­ren , 20 april 2021

Wetsvoorstel quarantaineplicht reizigers uit hoog-risicogebieden in consultatie , 9 maart 2021