Amateur sportclubs: TVL óf TASO

17 mei 2021

Als een sportclub minder omzet heeft, komt deze in aanmerking voor de TVL en de Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO). Een club kan per kwartaal maar een van beide coronasteunmaatregelen aanvragen.

De TASO gaat 17 mei opnieuw open. Heeft een sportclub al TVL aangevraagd maar is er toch een voorkeur voor de TASO? Dan kan deze de TVL-aanvraag niet zelf intrekken als die al in behandeling is. De club kan dan contact met RVO opnemen. Zij zorgen voor een versnelde definitieve subsidieberekening, zodat de sportclub TVL kan terugbetalen en TASO aanvragen.

Lees verder op Taxence.