Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kosten kinderopvang zonder overheidsvergoeding

07 mei 2021

Ouders die gebruikmaken van kinderopvang zonder overheidsfinanciering en de kosten van kinderopvang geheel zelf dragen, krijgen een vergoeding voor de bedragen die zij hebben doorbetaald tijdens de sluitingen van de kinderopvang vanwege corona. Dat heeft minister Koolmees van SZW bepaald in de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding (TTKZO).

Deze doelgroep, vaak ouders of pleegouders waarvan een van de twee werkt en de ander niet, is niet meegenomen in de tegemoetkoming op grond van de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang (TTKO). De TTKO is namelijk ingericht op ambtshalve beschikken en betalen op basis van kinderopvangtoeslaggegevens bij de Belastingdienst. Aangezien de personen die de kosten voor kinderopvang zelf dragen niet bij de Belastingdienst of gemeenten bekend zijn, is voor deze groep deze aparte regeling TTKZO opgezet. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming voor beide sluitingsperioden. Ouders die binnen de doelgroep vallen, kunnen van 15 mei 2021 tot en met 15 juli 2021 een aanvraag indienen bij de SVB.

Lees verder op Taxence.