Risicoregelingen corona en ondernemers

04 mei 2021

Staatssecretaris Keijzer heeft de Eerste en Tweede Kamer de toetsingskaders gestuurd van de risicoregelingen Rijksoverheid over de regelingen Garantie Ondernemingsfinanciering corona, Klein Krediet corona en Corona overbruggingskredieten Qredits.

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) is verruimd. Via deze regeling kunnen banken een staatsgarantie krijgen. Dit vergroot voor banken de mogelijkheden om aan Nederlandse bedrijven geld te lenen.

De Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) wordt verlengd. Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk kleine ondernemingen te bereiken die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsbehoeftes hebben. Deze groep ondernemingen komt normaal gesproken niet of nauwelijks in aanmerking voor kredietfinanciering.

Om starters en kleine ondernemers te voorzien van overbruggingskredieten heeft het kabinet corona overbruggingskredieten via Qredits (Stichting voor microfinanciering) tot stand gebracht. Deze regeling is opgehoogd.

Lees verder op Taxence.