Wijzigingsregeling TVL Caribisch Nederland gepubliceerd

30 april 2021

Deze wijzigingsregeling voorziet in een vierde openstelling van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES.

De regeling, is eerder aangekondigd in de Kamerbrief ‘Steun en herstelpakket Caribisch Nederland’ van 16 oktober 2020. Vanwege de aanhoudende negatieve gevolgen van de coronapandemie op de economische situatie in Caribisch Nederland, met name door wegblijvende toeristen, is besloten om de regeling voor een nieuwe periode open te stellen. De vierde openstelling loopt van 3 mei 2021 tot en met 31 juli 2021 en ziet op de maanden april, mei en juni van 2021. Bij deze vierde openstelling van de regeling wordt het subsidiepercentage verhoogd (zie paragraaf 2).

Lees verder op Taxence.