Lager gebruikelijk loon 2020 en 2021

29 april 2021

In 2020 en 2021 mag een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) het gebruikelijk loon verlagen, als sprake is van een omzetdaling door de coronacrisis. Het is niet nodig hiervoor toestemming te vragen aan de Belastingdienst.

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over verstreken perioden, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden het loon verlagen.

Lees verder op Taxence.