Jaarverslag Raad voor de rechtspraak 2020: coronacrisis en toeslagenaffaire

23 april 2021

In het jaarbericht 2020 blikt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak terug op een jaar dat werd gedomineerd door de coronacrisis, maar ook door de toeslagenaffaire: ‘Voor duizenden was 2020 het jaar waarin hun leed eindelijk erkenning kreeg.’ De Rechtspraak moet daarop haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan verbetering, stelt Naves.

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire probeert de Rechtspraak in kaart te brengen of er op meer plekken vergelijkbare problemen spelen. Of jurisprudentie te knellend is, wetten te rigide zijn of de uitwerking daarvan schrijnend.

Lees verder op Taxence.