Startersregeling TVL kan niet eerder open dan medio mei

19 april 2021

Het is niet mogelijk om de startersregeling TVL eerder open te stellen dan medio mei. β€˜Er zit een grens aan wat mijn ministerie en RVO.nl kunnen leveren.’ Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen over het bericht dat de startersregeling TVL pas medio mei open zal gaan.

Het uitwerken, voorbereiden en uitvoeren van al deze wijzigingen en regelingen kost tijd. De uitvoering van de al eerder opengestelde regelingen moet ook op hoge snelheid door blijven gaan. Dit proberen het ministerie en RVO.nl zo snel en zo goed mogelijk te realiseren. Daarbij kiest Keijzer ervoor om de regeling en de wijzigingen zo uit te voeren dat over het geheel genomen zoveel mogelijk ondernemers, zo snel mogelijk subsidie ontvangen. Er zit een grens aan wat het ministerie en RVO.nl kunnen leveren. Dat heeft te maken met de complexiteit van de regelingen, zowel in de vormgeving als de uitvoering van de regelingen. Keijzer verwijst hierbij naar de brief met de voortgangsrapportage van 22 maart 2021.

Lees verder op Taxence.