In april met testbewijzen naar dierentuinen, musea en sport

09 april 2021

Het kabinet gaat samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten in pilots de werking van toegangstesten in de praktijk uitproberen. Doel is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen onder meer dierentuinen, musea en sport ‘eerder en ruimer open kunnen’. De pilots starten al deze maand verspreid over Nederland.

In april 2021 starten in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met testbewijzen. Per categorie is te zien waar en wanneer, en om welke activiteiten het gaat. Het gaat om niet-vergunningplichtige activiteiten, op maximaal drie aaneengesloten dagen met een beperkt aantal bezoekers.

‘Eerder open’

Bezoekers moeten van tevoren een sneltest doen bij een testraat van Stichting Open Nederland en krijgen toegang als ze een negatief testbewijs kunnen laten zien, bijvoorbeeld in de CoronaCheck-app. Minister De Jonge van VWS: ‘We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen, dan eerder het geval zou kunnen zijn, zodat de samenleving weer stap voor stap kan heropenen.’

Uitvoerbaarheid

Met gemeenten is nauw overleg over de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de pilots. Als deze succesvol zijn, kan daarna volgens het kabinet een goede start worden gemaakt met testbewijzen op grote schaal. Het Rijk wil met de pilots uitzoeken of de ‘Tijdelijke wet testbewijzen covid-19’ uitvoerbaar is. Deze wet moet ingaan op 1 mei 2021.

‘Lukken de pilots in april 2021? Dan zijn er vanaf 1 mei 2021 meer evenementen met testbewijzen,’ aldus de rijksoverheid. Eerder werd al in de zogenoemde fieldlabs beperkt ervaring op gedaan met toegang tot events met een negatief testbewijs.

Bron: Gemeente.nu, 7 april 2021

Zie ook het bericht Half april proef met opening cafés in Utrecht , in OpMaat Bestuursrecht van 1 april 2021.