Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen

02 april 2021

Ondernemers die schade hebben geleden door de avondklokrellen kunnen van 31 maart tot 14 juni 2021 een claim indienen bij RVO.nl. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft dit in de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen bekendgemaakt.

De tegemoetkoming is alleen bedoeld voor de fysieke schade aan bedrijfspand, bedrijfsinventaris of de voorraad die ondernemers als direct gevolg van de rellen na de instelling van de avondklok hebben geleden. Ondernemers moeten zich met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. De tegemoetkoming ziet alleen op schade waarin niet door een verzekering of op andere wijze, zoals een vergoeding van de schade door de dader(s), crowdfunding, giften of andere bijdragen van derden, is voorzien. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op een tegemoetkoming. Deze beleidsregel voorziet in een tegemoetkoming in de volgende situaties:

  • De ondernemer is verzekerd, maar heeft onvoldoende dekking en krijgt daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed.

  • De ondernemer is verzekerd, maar heeft een eigen risico op grond van de polisvoorwaarden.

  • De ondernemer is niet verzekerd voor de toegebrachte schade.

Lees verder op Taxence.