Wijzigingsregeling TVL gepubliceerd

30 maart 2021

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijzigingsregeling van de TVL gepubliceerd in de Staatscourant.

Met deze wijzigingsregeling wordt de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 (derde openstelling van de regeling) op een aantal onderdelen gewijzigd. Ten eerste wordt de vaste lastendrempel verlaagd waardoor meer mkb-ondernemingen voor TVL in aanmerking komen. Ten tweede worden twee gerichte hardheidsclausules opgenomen in de regeling. Tot slot wordt een aantal begripsbepalingen ter verduidelijking opgenomen in de regeling en worden enkele technische wijzigingen doorgevoerd.

Lees verder op Taxence.