Borgstelling mkb-landbouwkredieten verlengd tot en met 31 december 2021

29 maart 2021

Het kabinet heeft besloten de tijdelijke uitbreidingen van de subsidiemodule Borgstelling mkb-landbouwkredieten (BL-C) te verlengen tot en met 31 december 2021.

Omdat de Staat voor een deel borg staat, kunnen banken en andere financiers aan mkb-landbouwbedrijven en mkb-visserij- en aquacultuurbedrijven het verstrekken van een corona-overbruggingsfinanciering voortzetten. Het kan dan gaan om een tijdelijk overbruggingskrediet of een ophoging van het rekening-courantkrediet (rc-krediet) of opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen. Op deze manier kan gezorgd worden voor meer financiële armslag voor mkb-landbouwbedrijven en mkb-visserij- en aquacultuurbedrijven die in de problemen komen door de coronacrisis.

Lees verder op Taxence.