Te laat beroepschrift door hersenschudding is overmacht

26 maart 2021

Moet de gemachtigde van een belanghebbende als gevolg van een opgelopen hersenschudding strikte rust houden? En kan hij daardoor niet op tijd het beroepschrift indienen? Dan is sprake van overmacht en is het beroepschrift in principe ontvankelijk.

Een vof was in bezwaar en beroep gegaan met betrekking tot een subsidie op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (TVL). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven moest beoordelen of het bezwaarschrift tijdig was ingediend. De minister van Economische zaken en Klimaat had het bezwaarschrift na het einde van de bezwaartermijn ontvangen. Maar het College oordeelt dat deze termijnoverschrijding niet is te wijten aan de gemachtigde van de vof. De termijnoverschrijding was namelijk het gevolg van hersenschudding die de gemachtigde bij een fietsongeval had opgelopen. Zijn arts had hem strikte rust voorgeschreven, zodat hij zijn werkzaamheden tijdelijk moest staken. Omdat hij een eenmanszaak dreef, kon de gemachtigde de werkzaamheden evenmin delegeren aan een ander. Omdat de termijnoverschrijding verschoonbaar is, moet de minister alsnog het bezwaarschrift inhoudelijk behandelen.

Lees verder op Taxence.