Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gepubliceerd

24 maart 2021

Minister Van Ark heeft de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 gepubliceerd. De minister heeft € 100 miljoen ter beschikking gesteld voor de compensatie van het exploitatietekort 2020 waarmee een zwembad of een ijsbaan is geconfronteerd als gevolg van de coronamaatregelen.

De uitkering wordt verstrekt aan de gemeente die het daadwerkelijke exploitatietekort van een zwembad of ijsbaan compenseert. Dit geldt ook wanneer een private exploitant het zwembad exploiteert namens de gemeente, De aanvraagperiode is van 1 april 2021 tot 1 juni 2021.

Lees verder op Taxence.