Subsidieregeling evenementen

22 maart 2021

Het eerste buitenfestival als test-event is inmiddels achter de rug maar er is nog steeds veel onzeker. Toch kunnen organisatoren weer aan de slag met het plannen en organiseren van evenementen vanaf 1 juli 2021. Met een subsidieregeling staat het Rijk garant voor gemaakte kosten wanneer het evenement door coronabeperkingen onverhoopt niet door kan gaan.

De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel (80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten worden vergoed in de vorm van een lening. Er is € 385 miljoen voor deze regeling gereserveerd. De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de contouren van de regeling.

Lees verder op Taxence.