Coronasteun aan sociale ondernemingen

22 maart 2021

Staatssecretaris Keijzer heeft Kamervragen beantwoord over sociale ondernemingen met een horecafunctie die niet alle coronasteun ontvangen. Een ‘verkeerde’ SBI-code bij sociale ondernemingen met een horecafunctie, leidt er toe dat zij geen aanspraak kunnen maken op de Eenmalige opslag Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA).

De staatssecretaris geeft aan dat een onderneming TVL alleen op basis van de SBI-code van de hoofdactiviteit kan aanvragen. De opslag HVA is gericht op bedrijven met een hoofdactiviteit SBI-code 56 eet- en drinkgelegenheden en geldt dus niet voor andere ondernemingen met ook een horecafunctie. Indien een onderneming kan aantonen dat bij de activiteiten waarmee de onderneming op 15 maart 2020 was ingeschreven in het handelsregister een andere SBI-code voor de hoofdactiviteit passend zou zijn, dan kan deze onderneming daar binnen de gestelde termijnen beroep op doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Om voor de HVA in aanmerking te komen moet dit dus om de hoofdactiviteit met SBI-code 56 eet- en drinkgelegenheid gaan.

Lees verder op Taxence.