Regeling wijziging percentages vijfde tranche NOW en openstelling aanvraagtijdvakken NOW

15 maart 2021

De percentages van de vijfde tranche NOW en de openstelling van de aanvraagtijdvakken voor de subsidievaststelling NOW zijn gewijzigd. Minister Koolmees van SZW heeft hiervoor NOW 1, NOW 2 en NOW 3 aangepast.

Het vergoedingspercentage blijft, net als in de vierde tranche, maximaal 85% van de loonsom. Ook de andere parameters worden gelijkgetrokken met die van de vierde tranche. De vrijstelling van de loonsomdaling blijft staan op 10% van de loonsom in de referentiemaand. Ook de omzetdrempel blijft staan op 20%. De eerder gepubliceerde verlaging van de maximaal vergoede loonsom per werknemer vinden geen doorgang. De maximaal vergoede loonsom per werknemer blijft daarmee ook in de vijfde tranche tweemaal het geldende maximale dagloon.

Lees verder op Taxence.