TVL gaat uit van werkelijke hoofdactiviteit

11 maart 2021

Staatssecretaris Keijzer zegt in een Kamerbrief dat de TVL-regeling twee hardheidsclausules krijgt. Ondernemers komen in aanmerking voor steun op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit, in plaats van de SBI-code uit het Handelsregister. Dit geldt met ingang van het eerste kwartaal van 2021.

Ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, kunnen op basis daarvan TVL krijgen. Als de ondernemer dit voldoende weet aan te tonen zal RVO.nl bij de subsidieverlening van de hoofdactiviteit die hoort bij die feitelijke activiteiten uitgaan. Om dit mogelijk te maken, neemt Keijzer in de TVL-regeling twee gerichte hardheidsclausules op. Hiermee wordt het mogelijk dat de ondernemer in aanmerking komt voor TVL op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, dan wel een hogere subsidie krijgt op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, ook indien deze afwijken van de beschrijving van de activiteiten in het handelsregister op 15 maart 2020.

Lees verder op Taxence.