Persconferentie 8 maart 2021: verlenging lockdown tot en met 30 maart, wel correcties op aantal maatregelen

09 maart 2021

Tijdens de persconferentie van 8 maart hebben premier Rutte en minister De Jonge van VWS aangekondigd de huidige maatregelen tot en met 30 maart te verlengen. Wel komen er kleine correcties op de bestaande maatregelen. Ook is er vanaf 31 maart mogelijk meer ruimte voor versoepeling.

Verlenging huidige maatregelen tot en met 30 maart

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart. De verlenging van de maatregelen is ingegeven door het feit dat het aantal besmettingen nog te hoog is. Ook is er nog sprake van een te hoge druk op de ziekenhuizen.

Verlenging van de huidige maatregelen houdt onder meer in dat de avondklok tot 31 maart 04.30 uur van kracht blijft. Tijdens de verkiezingen gelden er een paar uitzonderingen. Mensen die meehelpen bij de verkiezingen mogen toch, als dat nodig is, na 21.00 uur nog op straat zijn. Vrijwilligers die helpen met stemmen tellen of daar toezicht op willen houden, mogen als ze na 21.00 uur op straat door de politie of handhavers worden aangesproken, volstaan met de mededeling dat ze bij een stembureau vandaan komen.

Ook wordt het advies om in Nederland te blijven en alleen als het noodzakelijk is naar het buitenland te reizen, tot en met 15 april verlengd.

Tijdens de persconferentie van 23 maart zal het kabinet bekend maken wat er na 30 maart mogelijk is.

Kleine aanpassingen maatregelen per 16 maart

Het kabinet doet een aantal kleine correcties op de al bestaande maatregelen. Per dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen:

Zwemles

Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Winkelen op afspraak

Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak. Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot genoeg is. Nog steeds geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken, en dat de winkel werkt met tijdvakken van minimaal tien minuten.

Uitbreiding sportmogelijkheden volwassenen 27 jaar en ouder

Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 meter afstand houden. Tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op andere locaties. 

Theorie-examens

Op locatie mogen weer theorie-examens en –lessen worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen. 

Wijzigingen inreisverbod

Voor reizigers uit landen buiten de EU geldt een inreisverbod. De lijst met uitzonderingen hierop was voor een aantal groepen tijdelijk opgeschort. Die uitzonderingen zijn weer van toepassing. Dat betekent dat de volgende groepen weer Nederland mogen inreizen: zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeafstandsgeliefden.

Kleine aanpassingen van maatregelen eerder dan 16 maart

Twee kleine aanpassingen worden voor 16 maart doorgevoerd. Zo gaat per direct een verruiming van de bezoekersregeling van verpleeghuizen in. Als bewoners van verpleeghuizen gevaccineerd zijn, is er ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn.

Ook wordt het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. Vanaf dinsdag 9 maart 00.01 uur Nederlandse tijd geldt dit verbod niet meer. De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.

Mogelijke versoepelingen vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart staat een aantal versoepelingen gepland. Die kunnen alleen doorgaan als het aantal bezette intensive care-bedden stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart wordt hierover een besluit genomen. Dit zou de volgende verruimingen betreffen:

  • Terrassen: horecaondernemers mogen dan, onder bepaalde voorwaarden, de buitenterrassen openen. 

  • Detailhandel: er komt dan meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.

  • Onderwijs: onder voorwaarden wordt er meer mogelijk voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Studenten mogen dan maximaal één dag per week fysiek onderwijs krijgen. 

Bronnen: Rijksoverheid, 8 maart 2021, NOS, 8 maart 2021 en persconferentie, 8 maart 2021