Verlenging noodmaatregelen coronacrisis Caribisch Nederland

08 maart 2021

De staatssecretaris van Financiën verlengt de noodmaatregelen in verband met de coronacrisis in Caribisch Nederland. Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 17 december 2020, nr. 2020-238907.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

  • uitstel van betaling van belastingschulden;

  • verlaging invorderingsrente (percentage interest);

  • verklaring betaalgedrag;

  • melding betalingsonmacht;

  • betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld;

  • betalingsverzuimboeten;

  • gebruikelijk loon;

  • tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidie financiering vaste lasten mkb.

Lees verder op Taxence.