Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

08 maart 2021

Met ingang van 26 november 2020 kon subsidie worden aangevraagd voor financiering van de vaste lasten in de periode van oktober tot en met december van 2020. Met deze regeling is de subsidieregeling opnieuw vastgesteld en wordt voorzien in een drietal wijzigingen:

  • De introductie van de evenementenmodule die zal gelden voor het vierde kwartaal van 2020;

  • De wijziging van de wijze van subsidieberekening vanaf het vierde kwartaal van 2020 en de introductie van een opslag voor ondernemingen in de gesloten detailhandel voor voorraad voor het vierde kwartaal van 2020;

  • Een nieuwe openstelling van de regeling voor het eerste kwartaal van 2021.

Lees verder op Taxence.