Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

08 maart 2021

Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis is opnieuw geactualiseerd.

In deze elfde aanpassing zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen over de volgende onderwerpen:

  1. termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers (onderdeel 5.2)

  2. gebruikelijk loon 2021 AB-houders (onderdeel 6.3);

  3. werkkostenregeling 2021 (onderdeel 6.4);

  4. urencriterium (onderdeel 8.2);

  5. belastingvrijstelling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (onderdeel 8.5); en

  6. herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen (onderdeel 8.8.2).

Lees verder op Taxence.