Derde NL leert door-regeling

03 maart 2021

Het ministerie van Sociale Zaken heeft een derde regeling in het kader van NL leert door gepubliceerd: NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk. In 2020 zijn de regelingen NL leert door met inzet van ontwikkeladvies en NL leert door met inzet van scholing in werking getreden.

Met NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen door middel van een subsidieverzoek binnen de desbetreffende sector(en) ondersteuning bieden voor het behouden van werk en het vinden van ander werk. Daarbij kan het gaan om het aanbieden van een viertal activiteiten, namelijk ontwikkeladvies, scholing, EVC of begeleiding naar ander werk. De activiteiten kunnen zowel worden uitgevoerd door partijen binnen het samenwerkingsverband als door externe aanbieders. Voor de regeling is een bedrag van € 71,5 miljoen beschikbaar.

Lees verder op Taxence.