Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb

23 februari 2021

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de beleidsregel gepubliceerd voor de eenmalige compensatie aan zorgverzekeraars voor kosten die zijn vergoed voor niet-geleverde zorg.

De vergoeding ziet op door de zorgverzekeraar betaalde bedragen aan verzekerden die de vergoeding ten laste hebben gebracht van hun Zvw-pgb, voor zorg die in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 niet is geleverd als gevolg van de coronamaatregelen.

Lees verder op Taxence.