Terugwerkende kracht en versoepeling Tozo-lening gepubliceerd

28 januari 2021

De aangekondigde wijziging van de Tozo-regeling en een versoepeling van de voorwaarden voor een bedrijfskapitaallening zijn in de Staatscourant gepubliceerd.

Het blijkt dat ondernemers door schommelende inkomsten soms niet op tijd in staat zijn te bepalen of zij in een bepaalde maand algemene bijstand op basis van de Tozo nodig hebben. Om deze reden is besloten om het mogelijk te maken dat vanaf 1 februari 2021 algemene bijstand op basis van de Tozo kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf de maand voorafgaand aan de aanvraag. Hiermee krijgen ondernemers meer tijd om te bepalen of zij een Tozo-uitkering nodig hebben. De terugwerkende kracht van de aanvraag is mogelijk tot 1 april 2021; vanaf die datum geldt Tozo 4, waarbij een nieuwe aanvraag ingediend dient te worden.

Lees verder op Taxence.