Vergoedingsbedragen uitvoering Tozo voor aanvragen vanaf 1 oktober 2020

20 januari 2021

Er is een regeling gepubliceerd in verband met het bepalen van de hoogte van de uitvoeringskosten voor bijstandsverlening op grond van de Tozo-regeling.

Gemeenten worden financieel gecompenseerd voor de kosten die zij maken om de Tozo-regeling uit te voeren. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt op grond van artikel 19, eerste lid, onderdeel b, van de Tozo een vast bedrag per besluit op een aanvraag. Met deze regeling zijn de vergoedingsbedragen vastgesteld voor de uitvoering van Tozo 3 en 4, dat wil zeggen voor bijstandsaanvragen ingediend vanaf 1 oktober 2020. Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van Tozo 3 en Tozo 4 een vergoeding van € 450,– per besluit op een aanvraag levensonderhoud en een vergoeding van € 800,– per besluit op een aanvraag bedrijfskapitaal. Deze vergoedingsbedragen zijn gelijk aan de vergoedingsbedragen zoals deze eerder zijn vastgesteld voor Tozo 1 en Tozo 2, dat wil zeggen voor bijstandsaanvragen ingediend voor 1 oktober 2020.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 21 januari 2021.

Lees verder op Taxence.