Aanscherping fraudemaatregelen wegens signalen misbruik TVL

15 januari 2021

Na signalen van mogelijk misbruik met de TVL-regeling is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een onderzoek gestart. De RVO scherpt de fraudemaatregelen aan.

De RVO heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de TVL-regeling. Het gaat om 70 aangiftes. Sinds de opening van de TVL regeling zijn er bijna 110.000 aanvragen voor de TVL ontvangen waarvan er tot nu toe ruim 96.000 zijn toegekend. Na de signalen van mogelijk misbruik is RVO een onderzoek gestart. Het gaat om 481 gevallen van mogelijk misbruik. Na onderzoek door RVO en overleg met FIOD en het Openbaar Ministerie is besloten over te gaan tot 70 aangiftes. RVO werkt in samenwerking met de banken aan terugvordering en gebruikt deze signalen om het proces aan te scherpen.

Lees verder op Taxence.