Werkgever moet veilige werkplek of thuiswerken aanbieden

08 januari 2021

Werkgevers moeten voldoende COVID-19 beschermingsmaatregelen treffen voor hun werknemers of toestaan dat die werknemers thuiswerken. Zeker als de desbetreffende werknemer tot de risicogroep van COVID-19 behoort. Komt de werkgever in dat geval zijn verplichtingen toch onvoldoende na zodat de werknemer geen arbeid verricht? Dan moet de werkgever het loon van die werknemer doorbetalen.

In een zaak voor Rechtbank Limburg was een vrouw in dienstbetrekking bij een bv die een administratie- en belastingadvieskantoor dreef. Sinds haar ziekmelding op 16 maart 2020 was zij niet op haar werkplek op de zaak aanwezig geweest. Haar werkgever had haar salaris vanaf 1 juni 2020 niet meer betaald. De vrouw vordert voor de rechtbank een doorbetaling van het loon. Zij wijst erop dat zij tot de risicogroep van COVID-19 behoort. Volgens de overheidsadviezen zou zij zoveel mogelijk thuis moeten werken. De bv stelt echter dat de vrouw haar werk aan de balie van het bedrijf niet thuis kan verrichten.

Lees verder op Taxence.