Besluit noodmaatregelen Caribisch Nederland geactualiseerd

04 januari 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen Caribisch Nederland geactualiseerd.

In dit besluit is een nieuwe goedkeuring opgenomen die ziet op de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren BES en de subsidie financiering vaste lasten MKB BES. Daarnaast zijn goedkeuringen die zien op het tijdelijke uitstelbeleid (waaronder de interest) verlengd (onderdelen 2 en 3).

Lees verder op Taxence.