Leidraad Invordering 2008 gewijzigd

04 januari 2021

De Leidraad Invordering 2008 is met ingang van 1 januari 2021 gewijzigd. De wijziging betreft een herziening van het saneringsbeleid voor natuurlijke personen zijnde ondernemers, een uitzondering voor het beslag op de coronabonus van zorgprofessionals.

Ook is er een aantal redactionele en technische aanpassingen, onder meer in verband met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en een onderdeel van de Wet herziening beslag- en executierecht.

Lees verder op Taxence.