Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd

04 januari 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis geactualiseerd. De termijnen van bestaande goedkeuringen in dit besluit worden verlengd en enkele nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

In dit besluit zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen. Deze zien op de volgende onderwerpen:

  • Belastingvrijstelling subsidie financiering vaste lasten tijdens de tweede openstelling (onderdeel 8.5);

  • Continuïteitsbijdragen zorglichamen (onderdeel 8.6);

  • Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen (onderdeel 8.7);

  • Btw-nultarief COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits (onderdeel 9d).

Lees verder op Taxence.