Percentages S&O-afdrachtvermindering tijdelijk verhoogd

16 december 2020

In verband met de coronacrisis worden de percentages S&O-afdrachtvermindering tot 31 december 2021 tijdelijk verhoogd. Ook wordt een kennelijke fout in de regeling hersteld.

Het tarief in de eerste schijf (van 32% naar 40%) en het starterstarief (van 40% naar 50%) worden verhoogd, waardoor met name innovatieve mkb-ondernemingen en starters een extra stimulans krijgen om te investeren in S&O.

Lees verder op Taxence.