Regels kredietverlenging coronacrisis niet altijd nageleefd

26 november 2020

De Nederlandse Staat heeft afgelopen maanden voor € 62,7 miljard aan garanties en leningen verstrekt om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Maar het Parlement krijgt soms pas volledige informatie na de stemming.

Ministers hebben zich niet altijd aan de regels gehouden die sinds enkele jaren gelden bij het verstrekken van deze risicoregelingen. Die regels zijn na de kredietcrisis, in 2008 en de jaren erna, aangescherpt om te hoge financiële risico’s voor de rijksoverheid te voorkomen (‘nee, tenzij’). De regels voor deze vorm van steun worden niet altijd consequent en consistent gevolgd, zo blijkt uit het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer van 25 november 2020.

Lees verder op Taxence.