Vuurwerkverbod tijdens komende jaarwisseling

19 november 2020

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling eenmalig verboden. Het kabinet wil zo extra druk op de zorg en handhaving voorkomen. Alleen vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie, zoals sterretjes en knalerwten, mag dan nog worden afgestoken.

Werkdruk tijdens pandemie

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod. Vanuit de noodzaak om de werkdruk tijdens deze pandemie rond de jaarwisseling niet verder op te laten lopen, is vanuit de zorg, politie en burgemeesters verzocht om een tijdelijk vuurwerkverbod. De laatste jaarwisseling belandden zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Het handhaven van de openbare orde wordt tijdens jaarwisselingen op veel plekken in het land bemoeilijkt door incidenten rondom vuurwerk. Het kabinet boog zich daarom over een tijdelijk verbod en de gevolgen hiervan voor de vuurwerkbranche.

‘Oud en Nieuw is altijd al een buitengewoon drukke avond en nacht voor onze hulpdiensten. Maar nu zeker vanwege het coronavirus. Laten we onze zorgverleners, politieagenten, brandweer en boa’s als samenleving helpen,’ aldus Grapperhaus. Staatssecretaris Van Veldhoven: ‘Afgelopen voorjaar hebben we met z’n allen geklapt voor de mensen in de zorg, komende jaarwisseling helpen we hen en onze handhavers door eenmalig geen vuurwerk af te steken.’

Sterretjes en trektouwtjes

Het tijdelijke vuurwerkverbod wordt geregeld via de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2020, 441). Het geldt voor al het vuurwerk dat jaarlijks over de toonbank ging tijdens de drie dagen voor Oud en Nieuw, behalve voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie, zoals sterretjes, trektouwtjes, knalerwten en sierfonteintjes. Door Europese richtlijnen kan een lidstaat niet besluiten tot het verbod van dit type vuurwerk, dat in winkels het hele jaar door verkocht mag worden. Ook carbidschieten, een traditie die vooral in de noordelijke en oostelijke provincies populair is, is toegestaan.

Vergoeding en veilige opslag

Het kabinet boog zich ook over de gevolgen voor de vuurwerkbranche. De oorzaak van het tijdelijke verbod is de coronacrisis. Daarom loopt compensatie voor de vuurwerkbranche via de bestaande corona-compensatiemaatregelen voor ondernemers. De sector krijgt ook een vergoeding voor de veilige opslag van niet verkocht vuurwerk en het transport naar veilige opslaglocaties. Hiervoor trekt het kabinet in totaal zo’n 40 miljoen euro uit. Als in 2021 de vuurwerkverkoop weer van start gaat, kunnen de voorraden alsnog worden verkocht.

Na de aankomende jaarwisseling blijft het verboden om knalvuurwerk (rotjes), knalstrengen (Chinese rollen), enkelschotsbuizen (single shots) en vuurpijlen af te steken. Dit is al eerder afgesproken in de Kamerbrief over een veiligere jaarwisseling. Zie daarover ook het bericht Algeheel verbod knalvuurwerk en vuurpijlen, in OpMaat Bestuursrecht van 31 januari 2020.

Bronnen: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 13 november 2020 en Gemeente.nu, 16 november 2020