Dividend uitkeren bij loonsubsidie wel mogelijk voor buitenlandse moederbedrijven

19 november 2020

Buitenlandse moederbedrijven van Nederlandse bedrijven met loonsteun in de periode juni- september mogen in sommige gevallen toch bonussen uitbetalen, dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen zonder dat dat gevolgen heeft voor de loonsubsidie van het Nederlandse dochterbedrijf. Dat meldt de NOS.

Het verbod om dividend uit te keren, bonussen uit te betalen en eigen aandelen in te kopen is in het tweede pakket steunmaatregelen opgenomen op nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer. Als bedrijven gebruikmaken van overheidssteun, moeten zij alles doen om zoveel mogelijk buffer op te bouwen. Dividend uitkeren of bonussen uitbetalen strookt niet met die gedachte. Voor buitenlandse moederbedrijven die zelf geen loonsteun hebben aangevraagd maar hun Nederlandse dochterbedrijven wel, is een uitzondering gemaakt. Hoewel ambtenaren in eerste instantie adviseerden om deze uitzondering niet te maken is na kritiek van onder meer VNO-NCW de uitzonderingsbepaling toch opgenomen.

Lees verder op Taxence.