Persconferentie 17 november: opheffing tijdelijke verzwaring, voortzetting gedeeltelijke lockdown

18 november 2020

Tijdens de persconferentie van 17 november hebben premier Rutte en minister De Jonge van VWS bevestigd dat de tijdelijke verzwaring van de afgelopen twee weken wordt opgeheven en met ingang van 19 november de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober wordt voortgezet.

Het aantal coronabesmettingen daalt momenteel. Om deze daling door te laten zetten, is voortzetting van de gedeeltelijke lockdown zoals deze op 14 oktober was ingegaan noodzakelijk.

Overzicht maatregelen vanaf 19 november zoals aangekondigd door het kabinet

Vanaf 19 november gelden de volgende maatregelen:

Groepen:

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag. U ontvangt maximaal 1 groep mensen per dag.

 • Buitenshuis mag u met maximaal 4 personen van verschillende huishoudens samen een groep vormen.

 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.

Het dagelijks leven:

 • Reis zo min mogelijk.

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

 • Iedereen van 13 jaar of ouder draagt een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.

 • In het voorgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.

 • De voor publiek toegankelijke locaties die tijdens de tijdelijke verzwaring dicht waren, zoals bibliotheken en musea, mogen weer open.

 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn:

  • Hotels voor hotelgasten die er overnachten.

  • Uitvaartcentra.

  • Luchthavens voorbij de security check.

  • Bedrijfskantines.

  • Eet- en drinkgelegenheden in zorginstellingen voor patiënten en bezoekers van patiënten.

  • Eet- en drinkgelegenheden bij locaties voor georganiseerde dagbesteding voor kwetsbare groepen.

  • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie.

 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur.

 • Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen mogen wel later openblijven.

 • Tussen 20:00 uur en 07:00 uur wordt er geen alcohol verkocht of bezorgd.

 • Het is niet toegestaan om tussen 20:00 uur en 07:00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruimte.

 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:

  • Warenmarkten (de gewone weekmarkten).

  • Beurzen en congressen.

  • Bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.

  • Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.

  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestatie (Wom).

 • In de detailhandel blijft strikte naleving van de protocollen belangrijk. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.

 • Bij dierenparken, musea, bibliotheken en andere doorstroomlocaties geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak. Dit geldt niet voor detailhandel en warenmarkten (de gewone weekmarkten).

 • Verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van:

  • Professionele zangers.

  • Kinderen tot en met 12 jaar.

  • Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.

  • Zingen als onderdeel van een demonstratie.

 • Bij uitvaarten mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn.

Sporten is beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:

  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).

  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).

 • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.

 • Sportscholen blijven open. Groepslessen zijn vanaf 19 november weer toegestaan.

 • Geen publiek bij sport.

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:

 • Reis zo min mogelijk.

 • Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op uw vakantieadres.

 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.

Voor reizen naar het buitenland geldt:

Vooruitzicht

Het kabinet heeft nog niet besloten welke maatregelen rondom de Kerstdagen en tijdens oud en nieuw zullen gelden. Begin december beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast. Rond 8 december verwacht het kabinet meer duidelijkheid te kunnen geven. Minister De Jonge gaf aan te willen kijken of per half december versoepelingen mogelijk zijn. Strenge maatregelen zullen in ieder geval tot half januari nodig blijven.

Uitbreiding testen

Vanaf 1 december zal iemand ook getest kunnen worden als hij of zij geen klachten heeft, maar wel risico heeft gelopen op een besmetting. Dit zal het geval zijn als de CoronaMelder-app een melding geeft over een besmettingsrisico, of als iemand naar voren komt uit het bron- en contactonderzoek. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven.

Inwerkingtreding Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Op 1 december zal de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 maatregelen (Stb. 2020, 441) in werking treden. Deze wet betreft een uitbreiding van de Wet publieke gezondheid (Wpg) . Vanaf dat moment gaat onder andere een mondkapjesplicht gelden in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restaurants en theaters. De verplichting om een in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen komt in de plaats van het nu geldende dringende advies.

Bronnen: Rijksoverheid, 17 november 2020; NOS, 17 november 2020 en persconferentie,
17 november 2020

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Persconferentie 3 november: tijdelijke verzwaring gedeeltelijke lockdown , 4 november 2020

Persconferentie 13 oktober: gedeeltelijke lockdown met sluiting horeca , 14 oktober 2020