Verlenging kredietregelingen tot eind juni 2021

17 november 2020

De KKC en de GO-C zijn garantieregelingen die eerder dit jaar zijn gelanceerd voor in de kern gezonde bedrijven die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Het kabinet wil de regelingen verlengen tot en met 30 juni 2021.

Recent is aangekondigd dat de looptijd van het EU COVID-19 staatssteunkader wordt verlengd van 31 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Het kabinet wil de KKC en de GO-C verlengen tot en met 30 juni 2021 zodat bedrijven ook in de eerste helft van 2021 van de subsidiemodules gebruik kunnen blijven maken. In de begroting 2021 is voor de KKC een subsidieplafond opgenomen van € 250 miljoen en voor de GO-C een subsidieplafond van € 2,5 miljard. Dit laatste plafond is van toepassing op de reguliere GO en de GO-C gezamenlijk.

Lees verder op Taxence.