Nieuw pakket steunmaatregelen Aruba

13 november 2020

De regeringen van Aruba en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over een derde tranche liquiditeitssteun 2020.

In ruil voor hervormingen op Aruba zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden, maar daarnaast ook op meerdere terreinen investeren in de ontwikkeling van Aruba. Naast het voortzetten van liquiditeitssteun voor de ontstane tekorten als gevolg van de coronacrisis, gebeurt dit ook met kennis en kunde. Daarvoor is het Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan opgericht, dat samen met de ministeries op Aruba en in overleg met stakeholders de hervormingen verder gaat uitwerken.

Lees verder op Taxence.