Hoe zit het met de Vpb tijdens de coronacrisis?

13 november 2020

De Belastingdienst heeft vragen over de vennootschapsbelasting beantwoord. Het gaat om vragen die deelnemers hebben gesteld tijdens het webinar ‘Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen’.

Afwijkend boekjaar

V: Hoe nemen we in een verlengd boekjaar de coronareserve op in de Vpb-aangifte 2018?

A: Belastingplichtigen die een boekjaar hanteren dat niet gelijk is aan het kalenderjaar, kunnen in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve vormen. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte Vpb 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte Vpb 2020.

Lees verder op Taxence.