Gebrekkige informatie over individuele steun bedrijven

13 november 2020

Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer op sommige momenten gebrekkig geïnformeerd over de verlening van coronasteun, volgens de Algemene Rekenkamer Het gaat onder meer om steun die is verleend aan scheepsbouwer IHC en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Van vier ondernemingen die tijdens de coronacrisis steun op maat van de rijksoverheid hebben gekregen en drie bedrijven die daarvoor afgewezen zijn, is de Algemene Rekenkamer de besluitvorming bij de betrokken ministeries nagegaan.

Tussen maart en augustus 2020 heeft het kabinet ruim € 3,5 miljard voor nieuwe individuele steun toegezegd. HEMA kreeg geen individuele steun van de minister van EZK omdat het bedrijf in de kern commercieel gezond is.

Lees verder op Taxence.