Herverzekering leverancierskrediet langer nodig

13 november 2020

Staatssecretaris Vijlbrief wil de herverzekering van leverancierskredieten verlengen tot en met 30 juni 2021.

Het is de algemene verwachting dat de golf faillissementen alsnog gaat komen. Zo lang dit risico op faillissementen boven de markt hangt, blijft overheidsingrijpen in de markt voor leverancierskredieten noodzakelijk. Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat de Staat langer en meer ingrijpt in deze markt dan nodig is. Het is echter de verwachting dat verzekeraars zodra dit weer haalbaar is de verzekering weer op zich zullen nemen, aangezien de herverzekering in de huidige vorm per definitie financieel verlieslatend is voor de verzekeraars.

Lees verder op Taxence.