Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 in werking getreden

11 november 2020

De Eerste Kamer heeft op 3 november na een debat met minister Ollongren van BZK de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 aangenomen. De wet regelt dat kiezers na de uitbraak van het coronavirus toch veilig kunnen stemmen. De tijdelijke wet is op 6 november in het Staatsblad (Stb. 2020, 426) gepubliceerd en op 7 november in werking getreden (Stb. 2020, 428).

Gezondheidscheck

De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is een aanvulling op en afwijking van de Kieswet. Als gevolg van de wet worden onder meer de stemlokalen aangepast op de 1,5 meter-regel en gaan er diverse hygiënemaatregelen gelden in de lokalen. Kiezers dienen voorafgaand aan het stemmen vragen uit de gezondheidscheck te beantwoorden. Ook maakt de tijdelijke wet het mogelijk om stembureaus in te stellen in zorginstellingen die alleen toegankelijk zijn voor de bewoners of bezoekers van die instellingen.

De wet vervalt met ingang van 1 juli 2021, waarbij verlenging steeds met ten hoogste met zes maanden mogelijk is.

Motie uitbreiding briefstemmen

Voor 10 november stond de stemming over de motie van senator Nicolaï (PvdD) over uitbreiding van het briefstemmen gepland (Kamerstukken I, 2020/21, 35 590, nr. F). Nicolaï diende deze tijdens het debat van 3 november in. De stemming is aangehouden en zal nu op 17 november plaatsvinden.

De motie betreft de voorgenomen wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, waarbij kwetsbare groepen de mogelijkheid zouden krijgen hun stem per brief uit te brengen. Nicolaï juichte de mogelijkheid om per brief te stemmen toe, maar kon zich niet vinden in de beperking tot mensen boven de 70 jaar. Angst voor coronabesmetting bestaat bij meer mensen dan alleen bij hen die ouder zijn dan 70 jaar, aldus de senator. Nicolaï vroeg zich af of een grens in de wet bij 70 jaar niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Ook noemde hij het voorkomen van meer besmettingen als een argument om stemmen per brief mogelijk te maken. Gelet op het voorgaande wordt in de motie verzocht het stemmen per brief voor alle kiezers mogelijk te maken.

Geplande verkiezingen

Voor 18 november staan de herindelingsverkiezingen in de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Haaren op de agenda. Begin volgend jaar, 17 maart 2021, vindt de verkiezing plaats van leden van de Tweede Kamer.

Bronnen: Eerste kamer, 3 november 2020; Eerste Kamer (aanhouding stemming motie Nicolaï);
Stb. 2020, 426 en de Kiesraad

Zie ook onderstaande berichten in OpMaat Bestuursrecht:

Kamerbrief Minister Ollongren over verkiezingen met inachtneming van COVID-19 , 3 september 2020

Gevolgen coronamaatregelen op komende verkiezingen , 27 mei 2020

Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden, 1 september 2020