Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

04 november 2020

Ondernemers die niet eerder om uitstel hebben verzocht, of dat nogmaals willen doen, kunnen nog tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. De Belastingdienst heropent 4 november het digitale uitstelportaal.

Veel ondernemers zijn economisch en financieel (opnieuw) hard geraakt door de tweede golf van het coronavirus. Ook de komende periode brengt weer veel onzekerheid voor hen mee. Het kabinet wil hen in de gelegenheid stellen alsnog een beroep te kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden.

Hiertoe roept ook de motie op die op 3 november 2020 door een meerderheid van de Eerste Kamer is omarmd. Deze motie vraagt het kabinet om het versoepelde uitstelbeleid te verlengen tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is.

Lees verder op Taxence.