Kabinet houdt vast aan besluit belastingrente

04 november 2020

Het kabinet houdt vast aan het besluit om de belastingrente vanaf 1 oktober 2020 weer te laten herleven. Staatssecretaris Vijlbrief beantwoordt vragen over de belasting- en invorderingsrente als onderdeel van de coronamaatregelen.

Vijlbrief gaat in de beantwoording van de Kamervragen in op het verschil tussen de belasting- en invorderingsrente.

Voor de belastingrente en invorderingsrente gelden vanaf 1 oktober 2020 verschillende percentages. Dit komt omdat belasting- en invorderingsrente verschillende doelen dienen. Tot de tijdelijke verlaging van belastingrente is besloten om een tijdelijk voordeel te creëren voor alle ondernemers bij wie belastingrente in rekening wordt gebracht over eerdere belastingjaren. Belastingrente is echter een belangrijke prikkel voor belastingplichtigen om op tijd en juist aangifte te doen of om (tijdig) om een voorlopige aanslag te verzoeken. Het kabinet wil dat deze prikkel herleeft. Daarbij is ook van belang dat de tijdelijke verlaging van de belastingrente een generieke maatregel is geweest waarvan alle ondernemers (en particulieren) bij wie tussen 1 juni of 1 juli 2020 en 1 oktober 2020 belastingrente in rekening wordt gebracht, kunnen profiteren.

Lees verder op Taxence.