Loonsubsidie en toch failliet

27 oktober 2020

Minister Koolmees beantwoordt vragen over het artikel ‘Cashen met corona, op kosten van de belastingbetaler’. Het artikel gaat over het faillissement van een bedrijf en subsidie vanuit de NOW-maatregel.

In het algemeen geldt ten aanzien van de NOW dat de subsidie ten goede komt aan werknemers omdat een bedrijf in staat wordt gesteld loonkosten door te betalen waardoor werkgelegenheid zoveel mogelijk behouden blijft. Doordat het een generieke maatregel betreft, kan elke werkgever die aan de voorwaarden voldoet, aanspraak maken op de NOW-subsidie. In het geval dat een bedrijf gedurende de NOW-subsidieperiode failliet wordt verklaard, worden de betalingen meteen door UWV stopgezet.

Lees verder op Taxence.