Vaststellingsloket NOW-2 verschuift naar 15 april 2021

26 oktober 2020

Minister Koolmees meldt dat de openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 door de werklast van UWV verschuift naar 15 april 2021. Ook meldt hij dat UWV bij invorderingen van NOW-1 een ondergrens van € 500 hanteert.

Op dit moment wordt door UWV uitvoering gegeven aan verschillende processen zoals: vaststelling van NOW-1 (sinds 7 oktober jl.) en de subsidieverlening en bezwaarprocedures van NOW-2. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de openstelling van het aanvraagloket NOW-3 (3e tranche) per 16 november aanstaande. De openstelling voor de 4e tranche staat vooralsnog gepland op 15 februari 2021 en voor de 5e tranche op 17 mei 2021. Er komt dus veel werk op UWV af waarbij uitvoering wordt gegeven aan meerdere regelingen tegelijkertijd, wat de complexiteit vergroot.

Lees verder bij Taxence.